Education in Transition(s)
11 Oct '23 - 11 Oct '23

Education in Transition(s)

Book presentation by

Bas van den Berg, senior onderzoeker systemisch co-design

The event is led by

Practical information

Date: 11th october 2023
Time: 19:00 – 21:00
Location: Pakhuis de Zwijger, Pietheinkade 179, Amsterdam

This event and the book are in Dutch

Registration

Admission to the event is free of charge, there are however limited spaces available. Please reserve a seat via Pakhuis de Zwijger: https://dezwijger.nl/programma/onderwijzen-in-transities

This event and the page are in Dutch. If you need help with a translation or would like to attend please contact our Community manager Emma. 

De transitie naar een duurzame en rechtvaardige balans tussen de mens en de rest van de planeet vraagt ook om een transformatie van het onderwijs. Gelukkig is er door het gehele onderwijssysteem is een transitie naar een duurzamer, empathischer, liefdevoller en regeneratieve aanpak gaande. Bas van den Berg is als activistische onderzoeker bezig met het in kaart brengen van verhalen van onderwijspioniers die hun onderwijs al verbinden aan grote transitieopgave zoals digitalisering, circulaire economie en regeneratieve landbouw. In het boek ‘Onderwijzen in Transities’ onderzoekt hij hoe vooruitlopende onderwijzers dit in 10 steden door het hele land al in de praktijk brengen. Vanavond presenteert hij dit boek en praten we erover door met o.a. Bas, Hogeschoolhoofddocent Dinant Roode, Lector Kees Klomp, Student-bestuurder Nynke Stam en Onderwijsleider Claire Boonstra.

Over het boek Onderwijzen in Transitie(s)
Dit boek is gebaseerd op de Regenerative Education Podcast waarin Bas van den Berg het gesprek aangegaan is met onderwijspioniers door het hele land heen. Wat elk van deze pioniers deelt is een intentie om hun onderwijs te verbinden aan complexe transitieopgave. Om bij te dragen aan een duurzamere en rechtvaardige toekomst. In drie grote delen gaat het boek in op verbinden met de omgeving, met jezelf, en met elkaar. Hoe kunnen we de lessen voor onderwijsontwerp en uitvoering van de verhalen van de pioniers gebruiken om onze eigen onderwijssystemen te helpen, uit te dagen, en te transformeren? Daarover gaan we vanavond in gesprek. 

Over de sprekers
Bas van den Berg is senior onderzoeker systemisch co-design en trekker van het werkpakket onderwijs en leren binnen het expertise netwerk systemisch co-design. Daarnaast werkt hij als strategisch adviseur duurzaamheid & onderwijs voor de dienst bestuurszaken van de Haagse Hogeschool. Hij is de auteur van het boek ‘Onderwijzen in Transitie(s)’. 

Nynke Stam is tweedejaars master studente Architectuur bij de Technische Universiteit Delft. Daarnaast heeft zij een fulltime bestuursjaar gedaan bij D.B.S.G. Stylos, de studievereniging van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, in de rol van onderwijscommissaris. Nynke is actief in vrijwilligerswerk en is de vormgever en kunstenaar van het boek ‘Onderwijzen in Transitie(s)’.

Claire Boonstra inventariseert, inspireert, activeert en mobiliseert met haar stichting œ Operation Education de pioniers die de transformatie in educatie willen dragen en voorleven. Een transformatie naar educatie die goed is voor mensen, de samenleving en de planeet – oftewel voor al het leven.

Kees Klomp 

Dinant Roode is een ontwerper, een choreograaf van leren. Hij ontwerpt en faciliteert het leerproces, de veranderopgave als docent en als sparring-partner voor curriculumcommissies en managementteams bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij schreef een boek over Onderwijs in Transitie waarbij de focus ligt op het samen al experimenterend ontwerpen van leren. 

De moderator van dit programma is Mark Boode is mede-oprichter en bestuurslid van Teachers 4 Climate NL, lid van de Raad van Advies Youth for Climate, gepassioneerd docent met een missie om het onderwijs duurzamer te maken en schrijver van young adult boeken over jongeren die zelf maatschappelijke veranderingen in gang zetten / navigeren in maatschappelijke transities.

Admission to the event is free of charge, there are however limited spaces available. Please reserve a seat via Pakhuis de Zwijger

Reserve your tickets