Activiteiten

We bundelen onze expertise in design- en systeemdenken en vertalen dit samen met partners naar nieuwe innovatieprocessen en -methoden voor multi-stakeholder samenwerkingen. Wat kunnen we leren van huidige lokale en regionale transitieprocessen om tot nieuwe succesvolle werkwijzen te komen?

Cases inventariseren

We beginnen ons onderzoeksprogramma met een voorbereidende inventarisatie. Wat zijn de geleerde lessen uit bestaand praktijkgericht onderzoek naar processen, settings en activiteiten (methodieken, werkvormen en tools)? Wat zijn de voorwaarden voor een ideale setting voor systemisch co-design?

Systemisch co-design toepassen en verbeteren

Vervolgens selecteren we projecten en initiatieven in bestaande leeromgevingen en labs die geschikt zijn om systemisch co-design toe te passen of te verbeteren. Binnen deze projecten ontwikkelen we interventies, experimenten en simulaties en voeren die uit. Onze lectoren gaan hier samen met studenten, docenten, onderzoekers en partners uit het werkveld en de overheid mee aan de slag. Alle deelnemers dragen ook bij aan de reflectie: hoe werkt het proces, wat zijn de persoonlijke ervaringen en wat draagt wel of niet bij aan gezamenlijke visievorming of bedenken van oplossingen?

We houden je graag op de hoogte van onze onderzoeken, publicaties, evenementen en andere activiteiten. Bekijk ze hieronder.

No posts found.