Canvas, interventie, kaart en boek – de eerste tools zijn beschikbaar

Canvas, interventie, kaart en boek – de eerste tools zijn beschikbaar

Binnen het Expertisenetwerk Systemisch Co-design ontwikkelen de partners tools, methoden en papers. De eerste Systemisch Co-Design tools zijn nu beschikbaar. De komende tijd zullen steeds meer tools uit het netwerk online geplaatst worden om te gebruiken. Deze tools dragen bij aan Systemisch Co-Design en benutten zo de collectieve creativiteit in het benaderen van systemische vragen bij complexe opgaven.

Of je je nou wil inleven in hoe de wereld eruit ziet over 50 jaar vanuit het perspectief van een stadspark en zo aannames wil doorbreken of een hulpmiddel zoekt bij een co-design proces met vele stakeholders, een systeem wil mappen of je onderwijs regeneratief wil maken – de praktische instrumenten staan klaar.

Een interventie, boek, canvas en mapping methode – de tools zijn zeer divers en hebben gemeen dat ze een hulpmiddel zijn bij het samen nadenken over en werken aan complexe vraagstukken.

  • Deelnemers bekijken het co-design canvas tijdens de boekpresentatie in Pakhuis de Zwijger.

De volgende Systemisch Co-Design tools zijn beschikbaar en kun je vinden op de website:

Het Co-Design Canvas, ontwikkeld door Wina Smeenk, helpt mensen een gemeenschappelijke basis te vinden en hun perspectieven op elkaar af te stemmen.

Voyage’70 is een interventie ontwikkeld door Justien Marseille die deelnemers aanzet tot het zich voorstellen van alternatieve toekomsten die uitnodigen tot het opnieuw uitvinden van die toekomst.

Het boek Onderwijs tijdens Transities van Bas van den Berg helpt onderwijsprofessionals om aan de hand van dialogen en ontwerpopdrachten te onderzoeken hoe zij hun eigen onderwijspraktijk kunnen veranderen om bij te dragen aan transities.

Mission Mapping is een methodiek ontwikkeld door Joep Kuijper waarbij een groep collectief  hun uitdaging verbeeldt in de vorm van een dynamische landkaart; door steeds bouwstenen toe te voegen worden de systemen aan maar ook onder de oppervlakte zichtbaar.

30 januari 2024