Netwerk

Systemisch Co-Design is een netwerkaanpak. We brengen design en het systemisch perspectief (denken, doen en voelen) bij elkaar om complexe, weerbarstige maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en zo transities te versnellen. We faciliteren, observeren, wisselen kennis en ervaring uit en leren van gezamenlijke generatieve processen in lokale kenniscentra, leeromgevingen en labs.

Lectoren

De betrokken lectoren zijn toonaangevende experts in hun vakgebied. Ze verbinden design nadrukkelijk aan maatschappelijke transities in netwerken en zijn daarmee koplopers in een nieuwe manier van het inzetten van design. De lectoren maken deel uit van het Network of Applied Design Research (NADR).

Onderzoekers

Met een breed team van (senior) onderzoekers en docent-onderzoekers werken we in verschillende kenniscentra en labs aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door een systemisch co-design-werkwijze. Onderwijs en praktijk zijn daarbij nauw betrokken.

Partners

We werken samen met verschillende partners, zoals:

  • maatschappelijke partners, die met ons leren wat werkt in co-design en wat niet
  • ontwerpers in de praktijk, die werken aan complexe, maatschappelijke opgaven en hun proceskennis en methodieken willen verdiepen
  • communicatie- en disseminatiepartners
  • design-onderzoekers van NADR

Groeiend netwerk

Ons netwerk breiden we gaandeweg uit. Allereerst werken we als hogescholen al samen met regionale partners. Via ons expertisenetwerk zullen we die met elkaar verbinden. Vervolgens kunnen we verder samenwerken met andere kennisinstellingen (mbo, hbo, wo), bedrijven en overheden. Wil je meedoen met ons netwerk? Kom in contact!