Ons doel als Expertisenetwerk Systemisch Co-Design (ESC) is om vanuit de lenzen van systeemdenken én design én het collectief bij te dragen aan transitievraagstukken op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en gezondheid. Dit doen we door praktijkgericht onderzoek naar manieren waarop deze drie lenzen elkaar kunnen versterken en samen verder ontwikkeld kunnen worden.

Dankzij een SIA SPRONG Subsidie brengen we met het Expertisenetwerk Systemisch Co-design (ESC) onderzoekers en werkveldpartners van vier hogescholen samen. Door onze kennis en expertise te bundelen hopen we in de komende jaren met elkaar het begrip Systemisch Co-Design steeds verder te verrijken door theorie, modellen en praktische handvatten te ontwikkelen die bruikbaar zijn voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgerinitiatieven.

Meer over ons

  • Hoe kunnen we de stad sociaal en veilig maken?
  • Hoe kunnen we de samenleving digitaal verantwoord vormgeven?
  • Hoe kunnen we de samenleving duurzaam maken?
4HOGESCHOLEN
7LECTORATEN
32WERKVELDPARTNERS
1PROJECT

In wisselende combinaties doen we kleine interventies in onze labs en kenniscentra met werkveldpartners en zetten we als hogescholen m.b.v. subsidie programma’s grotere inhoudelijke onderzoeksprojecten op om daar onze expertise en tools te combineren en samen te leren. Twee keer per jaar organiseren we een groter leernetwerkevent.

Activiteiten

We bundelen en verrijken de kennis en ervaring uit verschillende lectoraten en vormen een rijk netwerk van leergemeenschappen, kenniscentra en labs. Stakeholders uit de praktijk, het onderzoek en onderwijs doen actief mee.

Meer over ons netwerk

Geïnspireerd en wil je meer informatie? Wij staan open voor nieuwe vraagstukken, onderzoeksprojecten, netwerkpartners, etc. Neem daarvoor contact op met onze programma manager.

Neem contact op