ESConferentie
27 mei '24

ESConferentie

Datum en tijd

27 mei 2024
Inloop 9:00, start programma 9:30 -18:00

Locatie

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam

Aanmelden

Aanmelden voor de ESConferentie kan via deze link.

Twee keer per jaar organiseert ESC een ‘leernetwerkevenement’, de ESConferentie. Hier komen we bij elkaar als expertisenetwerk om kennis te delen, halen en nieuwe samenwerkingen te verkennen rond systemisch co-design. Dit keer doen we dat in speeltuinen waarin we samen routes uitstippelen. Deze editie met als thema Transitions Playground vindt plaats op 27 mei van 9:00 – 17:00 uur bij ESC (programmerings)partner Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Op deze esCOnferentie is de ‘co’ leidend. Dat wat in de praktijk, in de stad en bij onze partners gebeurt staat centraal. In het ESC netwerk zitten veel creatieve, maatschappelijke en transitie partners die dagelijks met een vorm van systemisch co-design bezig zijn. De ervaring en expertise uit die praktijk stellen we centraal en verbinden we aan de kennis van lectoren en onderzoekers van de ESC hogescholen.

Pakhuis de Zwijger verandert op 27 mei in een pretpark met verschillende speeltuinen en interactieve sessies waar we kennis uitwisselen, praktijk ervaren en plannen smeden.

In de ochtendspeeltuinen ligt de nadruk op uitwisselen. In de middag werken we toe naar manieren van samenwerking in huidige en toekomstige projecten. De speeltuin over onderwijs wordt ingevuld door het nieuwe Dutch / Flemisch Network of Living Labs. Met hen kijken we nadrukkelijk naar de rol van SCD in de leeromgevingen van de hogescholen. En een belangrijk deel wordt door studenten zelf voorbereid die een programma maken over het nieuw verschenen boek Learning in a Living lab.

Transitions Playground
Speeltuin 1: Spelen op de plek der moeite
Speeltuin 2: Toekomstdialogen in transities
Speeltuin 3: Partnercipatie bij transities en beleid
Speeltuin 4: Leren, Labs en SCD in transitie
Speeltuin 5: De duurzame transitie

Speeltuin 1: Spelen op de plek der moeite

Waar zijn we eigenlijk mee bezig binnen ESC? Welke vragen stellen we ons, en zijn die relevant voor de daadwerkelijke praktijken waarin – op de plek der moeite – geëxperimenteerd en geleerd wordt over systemisch co-design? Binnen ESC willen we samen verder komen in het uitvoeren van systemisch co-design. We zijn hier al ruim twee jaar mee bezig, en willen hier nog jaren mee doorgaan. Binnen playground 1 zoomen we samen even uit om te kijken hoever we daarin staan. Welke vragen stellen we onszelf over systemisch co-design (ook wel genoemd: onze leeragenda)? Zijn dat de goede vragen? Welke inzichten hebben we tot nu toe al verzameld, en hoe zouden we die – nog meer – bruikbaar kunnen maken? Wat staat ons nog te doen? En tenslotte: hoe kunnen we zorgen dat de ESC leeragenda en daarmee ook ESC activiteiten écht iets van ons samen wordt: van onderzoekers en praktijkpartners.

Dit klinkt misschien abstract, maar het wordt leuk en creatief! Tijdens de sessie gaan we op de vloer aan de slag door middel van giga-mapping. De deelnemers gaan vanuit de eigen kennis, ervaring en behoeften (dromen?) met elkaar aanvullen op wat er al ligt aan verzamelde vragen en inzichten. Ook gaan we belangrijke inzichten visualiseren en laten we hiermee van ons horen naar de buitenwereld!

Speeltuin 2: Toekomstdialogen in transities
Een van de oorzaken van het vastlopen van (systemische) veranderingen is het gebrek aan bewustzijn van hoe we toekomsten verbeelden en hoe we erop anticiperen. Vaak beperken we ons tot een of twee toekomstbeelden waarbij we gehecht raken aan deze scenario’s en daarmee onze verbeelding beperken. Hierdoor zijn we ons niet bewust van onze blinde vlekken in het hier en nu. Door verschillende toekomstbeelden te verkennen wordt de verbeelding opgerekt en dat maakt ruimte voor nieuwe perspectieven op het denken en doen in het heden. In deze speeltuin onderzoeken we hoe de vaardigheid Futures Literacy hierbij een rol kan spelen en bespreken we met elkaar voorbeelden uit de praktijk. De middagsessie van deze speeltuin is een besloten vraag-articulatie sessie voor een RAAK aanvraag.

Speeltuin 3: Partnercipatie bij transities en beleid
Partnercipatie is een proces waarbij dezelfde betrokkenen met ieder hun specifieke kennis, kunde en middelen bijdragen aan de ontwikkeling én uitvoering van beslissingen en oplossingen voor collectieve vraagstukken die hen aangaan. Het gaat niet langer over mee (mogen) beslissen, maar over mee (mogen) ontwerpen en mee (mogen) uitvoeren.

Speeltuin 4: Leren, Labs en SCD in transitie
Leren over, door, met en van transities in de onderwijsomgevingen van de hogescholen. Welke praktijken, aanpakken en tools zien we terug in de verschillende leeromgevingen? In de ochtend staan voorbeelden vanuit de vier ESC hogescholen in het de spotlights. Het middagprogramma wordt ingevuld door studenten. Daarin maak je kennis met een aantal onderdelen die zijn beschreven in het nieuwe verschenen boek Learning in a Living Lab. Dit boek wordt gepresenteerd en je kunt kennis maken met de auteurs die aanwezig zijn.

Speeltuin 5: De duurzame transitie
In nauwe relatie met speeltuin 3. In het werken aan transitie opgaven zijn veel verschillende initiatiefnemers. Welke praktijkvoorbeelden kennen we die zijn ontstaan vanuit initiatief van overheden, burgerberaden of juist creatieve industriepartners zelf. Waar lopen deze initiatieven tegenaan en waar kunnen we van elkaar leren? In de ochtend zal in speeltuin 3 en 5 aandacht zijn voor praktijkvoorbeelden van participatie, eigenaarschap, initiatief en activisme, in de middag brengen we dit bij elkaar, mixen we de deelnemers van de speeltuinen 3 en 5 en gaan we aan de slag met concrete vraagstukken.

Het programma 
9:00 Inloop
9:30 Plenaire opening met:
– Keynote presentatie door prof. dr. Pieter Jan Stappers
– ESC, Systemisch Co-design, de dynamische leeragenda en leren in netwerken door Wina Smeenk, Remko van der Lugt, Anja Overdiek en Liliya Terzieva
Interactieve kennismaking: de ESConnector
11:00 Pauze
11:15 Speeltuin sessie ronde 1: Uitwisselen en ervaren van elkaars praktijken
12:45 Lunch
13:30 Plenaire opening met:
– Keynote presentatie door prof. dr. Caroline Hummels
– Interactieve en creatieve terugkoppeling ochtendprogramma
– Boekpresentatie “leren in labs”.
14:30 Speeltuin sessies ronde 2: Verbinden van elkaars praktijken – plannen maken!
16:00 Plenair: wat hebben we geleerd en hoe gaan we verder?
Borrel

Je kan je aanmelden voor de ESConferentie “Transitions Playground” via de link hierboven