Over ons

Dankzij een Sia SPRONG Subsidie brengen we met het Expertisenetwerk Systemisch Co-design (ESC) onderzoek, tools en werkveldpartners van vier hogescholen samen en gaan we samen op zoek naar een nieuwe Systemisch Co-design aanpak om transities te versnellen.

Complexe, maatschappelijke vraagstukken

De grote maatschappelijke uitdagingen van nu kan niemand alleen oplossen. Denk aan klimaatverandering, de vergrijzing, cybercrime en privacy-issues. Voor deze complexe vraagstukken is een collectieve inspanning nodig om ze vanuit verschillende perspectieven op te pakken. Dit vraagt om een gezamenlijk aanpak die gericht is op de duurzame verandering van een heel systeem.

Programmatische samenwerking tussen hogescholen

Zeven lectoren van onze vier samenwerkende hogescholen zijn een netwerk gestart om zo’n gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Sinds 1 maart 2022 vormen we met onze kenniscentra, labs en regionale praktijkpartners het Expertisenetwerk Systemisch Co-design (ESC).

Brug tussen disciplines

Met ons nieuwe netwerk slaan we een brug tussen verschillende disciplines. Dat is nodig, omdat systemisch co-design de kennis en expertise combineert van veranderkunde, innovatiewetenschap, organisatiepsychologie, groepsdynamica, empathisch design, co-design en design thinking. Hierbij kijken we specifiek naar innovaties op het gebied van de circulaire maatschappij, de verantwoordelijke digitale maatschappij en de gezonde, sociale en veilige maatschappij.

Cases uit de praktijk onderzoeken

We willen de huidige toepassingen van het systemisch perspectief en co-design in nieuwe combinaties en op andere terreinen inzetten en zo valideren en verdiepen. We pakken cases uit de praktijk op om daar al doende samen van te leren. Met welke modellen, methodieken en werkvormen kunnen prangende maatschappelijke opgaven op een nieuwe creatieve manier worden aangepakt? Zo willen we praktische handvatten ontwikkelen voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgerinitiatieven.

Groeiend netwerk

De eerste vier jaar werken we aan een Systemisch Co-design Framework en Toolbox. Die kennis delen we in de tweede fase van ons project breder en zetten we in met nieuwe nationale en internationale partners. We staan open voor nieuwe partners. Want samen met zo veel mogelijk belanghebbenden, dwars door alle systeemgrenzen heen, kunnen we een beweging op gang brengen voor versnelde maatschappelijke impact.

Maak kennis met ons team

Het Expertisenetwerk Systemisch Co-design bestaat uit een team van lectoren, (senior) onderzoekers en docent-onderzoekers. Samen met partners en studenten werken we in verschillende kenniscentra en labs aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door werkwijzen van systemisch co-design.