Over ons

Complexe, maatschappelijke vraagstukken
De grote maatschappelijke opgaven van nu kan niemand alleen oplossen. Denk aan klimaatverandering, de vergrijzing, cybercrime en privacy-issues. Voor deze complexe vraagstukken is een collectieve inspanning nodig.

Systemisch Co-Design
Dit vraagt expertise over het veranderen binnen collectieven, over hoe systemen werken en over hoe je daadwerkelijk nieuwe ideeën in de wereld kunt zetten en kunt vormgeven. Ervaring in de praktijk leert echter, dat deze expertisegebieden nog vaak gescheiden werelden zijn, elk met hun eigen theorieën, modellen, werkwijzen en gereedschappen. We willen de huidige toepassingen van het systemisch perspectief en co-design in nieuwe combinaties en op andere terreinen inzetten om deze te valideren en te verdiepen. We pakken cases uit de praktijk op om daar al doende samen van te leren. Op die manier ontwikkelen we modellen, methodieken en werkvormen waarmee prangende maatschappelijke opgaven op een nieuwe creatieve manier kunnen worden aangepakt.

Activiteiten
Als expertisenetwerk werken we op verschillende manieren aan het verder definiëren en invullen van Systemisch Co-Design (SCD). We organiseren leerevenementen, van workshops tot netwerkbijeenkomsten en meerdaagse conferenties (zoals de RSD in Amsterdam), we doen praktijkgericht onderzoek, ontwikkelen onderwijs en werken aan professionalisering.

Ons team
Het Expertisenetwerk Systemisch Co-design bestaat naast de werkveldpartners uit een team van lectoren, (senior)onderzoekers en impactmakers, ondersteund door de programmamanager en community manager. Samen met studenten onderzoeken en werken we aan maatschappelijke vraagstukken in verschillende contexten, zoals projecten, kenniscentra of labs.