Onderwijs tijdens Transitie

Auteur

Bas van den Berg, lector Learning for Regeneration bij de Haagse Hogeschool

Wie kan Onderwijs tijdens Transitie gebruiken?

Onderwijsprofessionals en teams van onderwijs(her)ontwikkelaars

Werken in het onderwijs, doe je vanuit een passie. De passie om leerlingen en studenten te zien groeien en te zien worden wie ze eigenlijk zijn. Of de behoefte om je liefde voor een bepaald vakgebied door te geven en het werkveld verder helpen. Maar gaandeweg het werkende leven, merken veel onderwijsprofessionals dat naast die aanvankelijke passie en liefde soms ook frustratie, stress en onmacht bij het werk komen kijken. Dat ze vaker bezig zijn met het opvolgen van regeltjes, dan met hun oorspronkelijke ideeën over onderwijs. Bovendien krabben steeds meer docenten en studenten zich achter de oren: bestáát het vakgebied waar we ons nu mee bezighouden straks nog wel? En is het, gezien de staat waarin de wereld verkeert, eigenlijk nog wel verantwoord om op de oude voet verder te gaan? Overal in Nederland staan onderwijspioniers op die denken én bewijzen dat het anders kan. Dat onderwijs een essentiële rol kan spelen in het verbeteren van ons eigen welzijn en dat van de planeet. Bas van den Berg ging bij tien van deze pioniers op bezoek en legde zijn bevindingen vast in dit boek.

Hoe kan dit boek bijdragen aan Transities?

Dit boek kan gebruikt worden door onderwijsprofessionals en teams van onderwijs (her)ontwikkelaars om aan de hand van vooruitlopende verhalen te exploreren hoe de eigen onderwijspraktijk kan worden herzien om aan te dragen bij transities. Dat doet het boek doormiddel van onderwijsdialogen en ontwerpopdrachten waarbij het transformeren van de eigen onderwijspraktijk centraal staan.