Het Co-Design Canvas

Auteur:

Wina Smeenk, Lector Societal Impact Design bij Hogeschool Inholland

Voor wie is het Co-Design Canvas?

Onderzoekers, docenten, burgers, creatieve-, publieke- en private-professionals

Systemische en grote uitdagingen zijn urgent en raken iedereen, inclusief politici, burgers, overheidsfunctionarissen, professionals uit het bedrijfsleven, NGO’s, ontwerpers en onderzoekers. Het is moeilijk om deze uitdagingen te begrijpen en aan te pakken omdat geen enkele belanghebbende of organisatie als enige verantwoordelijk is. Alles is met elkaar verbonden en verandert voortdurend, waardoor uitdagingen worden verwaarloosd en belanghebbenden geen belangrijke beslissingen kunnen of willen nemen.

Het Co-Design Canvas is een praktisch en gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat de flexibele planning, uitvoering en evaluatie van co-design processen voor multi-stakeholder coalities en facilitators ondersteunt. Het moedigt coalities aan om acht co-designvariabelen te bespreken en te overwegen. De bijbehorende handleiding helpt mensen een gemeenschappelijke basis te vinden en hun perspectieven op elkaar af te stemmen.

  • Ontdek hoe je een open en transparante dialoog faciliteert.
  • Een handig hulpmiddel voor het initiëren, plannen, uitvoeren en evalueren van samenwerkingen.
  • Leer meer over inclusiviteit en effectieve samenwerking bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Complexe vraagstukken aanpakken met het Co-Design Canvas

Hoe draagt dit item bij aan transities, of hoe kan dit item bijdragen aan Systemisch Co-Design?

Het Co-Design Canvas bevat systemische elementen. Het stelt belanghebbenden bijvoorbeeld voor om de belangen, kennis en macht van elke belanghebbende op individueel en collectief niveau te bespreken, maar ook wie er ontbreekt en wat het gezamenlijke belang en doel is in hun samenwerking voor verandering.

  • Deelnemers bekijken het co-design canvas tijdens de boekpresentatie in Pakhuis de Zwijger.

Hoe kun je het Co-Design Canvas gebruiken?

Als je het Canvas gaat inzetten is het goed om je als initiatiefnemer(s) en/of facilitator(en) van een samenwerking te realiseren dat je dit Canvas als middel gebruikt, om er in eerste instantie achter te komen wat de focus van de gemeenschappelijke vervolgactiviteiten zou moeten worden, om de gewenste resultaten en impact te bereiken. Het vullen van het Canvas is dus geen doel op zich.

Concreet benoemt het Co-Design Canvas acht variabelen, die invloed hebben op een co-designtraject. Het Canvas integreert deze variabelen in co-design kaarten, die in samenhang een overzichtelijk en toegankelijk instrument voor co-designtrajecten vormen. Iedere variabele correspondeert met één proceskaart: de problematische context, het veranderdoel, de betrokkenen, de concrete resultaten, de impact, de focus en de co-designomgeving en -activiteiten. Deze variabelen hebben niet alleen invloed op het proces als geheel, maar beïnvloeden ook elkaar. Zo hebben de betrokkenen invloed op de focus en bepaalt de focus weer wie er aan het proces moet meedoen. Wie er aan tafel zit bepaalt vervolgens weer welke concrete resultaten en impact gewenst en haalbaar zijn.

Referenties en links

Smeenk, W., Köppchen, A., & Bertrand, G. (2021a). The Co-Design Canvas. Beschikbaar via: https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/het-co-design-canvas/

Smeenk, W. (2023a). The Empathic Co-Design Canvas: A Tool for Supporting Multi-Stakeholder Co-Design Processes. International Journal of Design [Online] 17:2. Beschikbaar via: https://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/article/view/4482

Smeenk, W. (2023b). The Co-Design Canvas, a proven tool for societal impact. BIS publishers, Amsterdam. Beschikbaar via: https://www.bispublishers.com/co-design-canvas.html