Deelnemers aan de workshop future 2070 tijdens de RSD conferentie op 10 oktober 2023

Voyage '70

Auteurs

Justien Marseille+#@, Jolien van Gorkum+, Jan Willem Buddingh*, Rosemarie Konijnenberg*, **Saar van der Spek, ^@Petra Cremers, ^ Ramila Khafaji Zadeh

+ Hogeschool Rotterdam, * @Expertnetwerk Systemisch Co-design,  *NEAR – Corporate Strength finders, ** Ontroerende Zaken, # The Future Institute, ^ UNESCO Chair Futures Literacy

De interventie Voyage’70 is een reis naar de wereld over 50 jaar. De interventie activeert het gezamenlijk verkennen en doorleven van alternatieve toekomsten. De interventie biedt handvatten voor het voeren van een dialoog vanuit (nog) niet bestaande rollen in (nog) niet bestaande toekomsten. Hiermee worden belangrijke uitganspunten uit Futures Literacy aanpak verbonden aan principes uit Systemisch Co-Design. Deelnemers worden aangezet tot het zich voorstellen van alternatieve toekomsten die uitnodigen tot het opnieuw uitvinden van die toekomst (FL). Het inleven in menselijke en niet menselijke rollen, zoals een park, boom of stadsbankje en het voeren van een dialoog vanuit deze rollen sluit aan bij de kern van Systemisch Co-Design: het benutten van de collectieve creativiteit in het benaderen van systemische vragen bij complexe opgaven.

Doel van de interventie is stakeholders in toekomstverkenningen los te maken van belemmerende aannames uit de huidige rol en context en het bieden van een veilige (mentale) ruimte om te komen tot nieuwe invalshoeken, vragen en inzichten rond complexe maatschappelijke vraagstukken.

De interventie bestaat uit het aanbieden en doorleven van een reframe (een alternatieve toekomst), het opwekken van empathie met in die toekomst relevante rollen en het voeren van een geleide dialoog vanuit deze rollen. Een Being’70 sessie duurt ca. 1,5 uur, en wordt voorafgegaan door het ontwikkelen van een reframe, benoemen van rollen en opstellen van dialoogvragen.

Er is een manual en een werkboek in ontwikkeling. Je kunt daarvoor contact opnemen met Justien Marseille.