Versnellen en Opschalen, samen maatschappelijke transities aanpakken

Author:

Katinka Bergema / Netwerk Innovator bij Zwaluw | Innovatie & Samenwerking en transitiemanager bij VanWaarde
Christine De Lille  / oud lector Innovation Networks van de Haagse Hogeschool en professor op NorthUmbria University)
Liliya Terzieva / lector Designing Value Networks van De Haagse Hogeschool

In grote transitievraagstukken is samenwerken aan duurzame oplossingen voor de toekomst essentieel. De Haagse Hogeschool, Zwaluw | Innovatie & Samenwerking en VanWaarde deden onderzoek naar samenwerken in multi- en transdisciplinaire netwerken in transities.  Het resultaat is te lezen in het boek ‘Versnellen en Opschalen, samen maatschappelijke transities aanpakken’. Het boek biedt inzichten uit de praktijk en wetenschap – begrip én handvatten om aan de slag te gaan. De auteurs Katinka Bergema, Christine De Lille en Liliya Terzieva geven voorbeelden uit de glastuinbouw, de retail, de luchtvaart en de wereld van zorg en water.

Lessons Learned
Omdat er nog maar weinig literatuur was over effectief samenwerken in transities, vormden de eerste spelers op dit gebied een eigen leernetwerk. Christine de Lille: “We interviewden elkaar en de deelnemers in elkaars transitieopgaven. Daarbij haalden we zó veel belangrijke inzichten en verhalen op, dat we al gauw zeiden: dit wordt een boek.”

Het boek beschrijft vier transitieopgaven. Een opgave in zorg en water, een opgaven in de glastuinbouw, in luchtvaart en in de retail. En alle leerlessen over die casussen heen. Op elke casus wordt gereflecteerd vanuit een academisch en een praktijk perspectief. Wat ging er goed en wat hadden we anders en beter kunnen doen?

Hoe draagt dit boek bij aan Systemisch Co-Design?
De onderzoekers vroegen verschillende deskundigen uit de innovatie- en transitiewereld om hun kijk op de zaak te geven. De verhalen en reflecties in het boek hebben op die manier een wetenschappelijk én een ‘voeten-in-de-klei’-perspectief. Juist die gelaagde aanpak maakt het boek heel bijzonder, vindt Liliya.

“Het boek wisselt steeds van de praktijk naar onderliggende processen en methodologieën. Zo wordt heel goed duidelijk welke maatschappelijke impact het werk in transitieopgaven kan hebben en hoe. Veel meer dan als we alleen een wetenschappelijk of alleen een praktijkperspectief hadden belicht.”

Monique de Leeuw, een van de deskundigen die een bijdrage leverde aan het boek, bevestigt: “Er is steeds meer behoefte aan kennis over het goed uitvoeren van transitieopgaven. Heel goed dat er nu een overzicht is van de ervaring die de laatste jaren in dit soort processen is opgedaan. Dit helpt ons elkaar en anderen te inspireren, en nóg beter ons werk te doen in transitieopgaven.”

Het boek Versnellen en Opschalen, samen maatschappelijke transities aanpakken is een samenwerking van het lectoraat Designing Value Networks van De Haagse Hogeschool, Zwaluw | Innovatie & Samenwerking en VanWaarde. Het boek is te bestellen via Managementboek.