Students as Partners

Auteur

Hogeschool Inholland: Jürg Thölke, Lector / Senka Rebac, Onderzoeker, docent, ontwikkelaar / Martijn Mesman, Onderzoeker, docent, ontwikkelaar / Philippa Collin, Onderzoeker, ontwikkelaar / Ilse Speelman, Afgestudeerde onderzoeker & ontwikkelaar
Grafisch ontwerper: Danielle Doria 

 

De Students as Partners (SaP)- methode
Systemisch co-designprincipes kunnen in onderwijsinstellingen worden toegepast om de conditie van “het systeem”  te verbeteren. De SaP-methode, ontwikkeld door het lectoraat Authentiek Leiderschap van Hogeschool Inholland, bestaat uit verschillende instrumenten. De methode creëert dialoog en betrokkenheid tussen studenten, docenten, andere onderwijsprofessionals en het beroepenveld door welzijn te bevorderen en echte relaties te cultiveren. Hiermee is de methode heel geschikt voor docenten, studenten, onderzoekers, staf in het HBO, MBO en aan universiteiten.

De SaP- Radar en Systemisch Co-Design 
Het idee achter SaP is simpel: SaP gaat in essentie over de relatie tussen de lerenden en de leraren. Hoe we deze relatie inrichten en in de praktijk vormgeven, op allerlei niveaus, plekken en manieren, heeft aandacht nodig. Toekomstige professionals dienen tenslotte te leren hoe relaties zinvol en constructief aan te gaan. Voor het onderwijs betekent dat dat we congruent moeten zijn met betrekking tot wat we de toekomstige professionals willen meegeven (bijvoorbeeld eigenaarschap durven nemen, lef hebben) en HOE we het onderwijs inrichten (onze manier van begeleiden en lesgeven).

Partnerschap heeft een deel dat zichtbaar is en makkelijk te bespreken valt, zoals het meedenken van jong professionals bij curriculumontwikkeling. We noemen dit de bovenstroom. Echter, veel is ook minder goed zichtbaar en bespreekbaar tussen de partners in het onderwijs, zoals machtsissues of verschil in belangen: dit is de onderstroom. Wij bieden werkvormen om met deze dimensies in de relatie aan de slag te gaan, zoals de SaP-radar, een spelvorm die dialoog mogelijk maakt buiten de normale setting en over andere thema’s dan gewoonlijk.  

 De SaP-methode bevordert niet alleen dialoog, maar stimuleert ook actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden bij het herontwerpen van het onderwijs. Door gezamenlijk machtsissues, belangenverschillen en andere onderliggende dynamieken te verkennen, draagt SaP bij aan het creëren van inclusieve, collaboratieve processen die essentieel zijn voor Systemisch Co-Design.

Hoe kun je de SaP-Radar gebruiken?
De SaP-Radar  maakt een gesprek mogelijk over thema’s die anders nauwelijks worden besproken. Daardoor wordt ook de dialoog over ‘wat zou kunnen’ geopend. Het gesprek over partnerschap en wat wenselijke relaties zijn.

Er is een SaP-radar Spel, Mega Canvas en een Online tool ontwikkeld als interactieve instrumenten. Deze zijn bedoeld om gesprekken te bevorderen, inzicht te bieden in dimensies die belangrijk zijn voor de groep en om gerichte verbeteringen in het onderwijs mogelijk te maken.

– SaP Radar Spel (Engelstalig): “The Dialogue Quest”: Uncover the Unseen, Speak the Unspoken
een interactief spel voor groepsgesprekken en samengestelde actiepunten.
SaP Radar Mega Canvas
5x5m canvas voor groepsdiscussies en inzicht in belangrijke dimensies.
– SaP Radar Online
een online tool voor kwantitatieve EN kwalitatieve gegevensinzichten en gerichtere aanpak van het onderwijs met grotere groepen.  

De Students as Partners aanpak, inzichten en uitkomsten staan uitgebreid in dit document beschreven: