Learning in a living lab

Author:

Zac Woolfitt en Mirthe van den Hee (Hogeschool Inholland)
Lieven Desomviele en Isabelle Vandevyvere (Artevelde Hogeschool Gent, België)

Knowing what to do when you don’t know what to do

Het boek Learning in a Living Lab is een praktisch handboek voor docenten en studenten die werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende disciplinaire achtergronden. Het geeft hen houvast in interdisciplinaire leeromgevingen, zoals living labs, waarin ze te maken hebben met onzekerheid. Vandaar ook de ondertitel van het boek ‘Knowing what to do when you don’t know what to do’.

Labonderwijs vindt plaats in een real-life context, waar een aantal probleemoplossers met verschillende achtergronden onderzoeken, ontwikkelen, leren en innoveren in samenwerking met eindgebruikers en betrokkenen. Creativiteit, toekomstige vaardigheden, onderzoek, interdisciplinair leren, leiderschap, zelfmanagement, werken en leren in teamverband, beoordeling… Dit alles en meer komt in dit boek aan bod, zodat iedereen kan leren over ‘leren in een living lab’. Het boek zit vol met praktische werkvormen die zich hebben bewezen in de praktijk.

Voor wie is het boek?
Studenten, coaches, onderwijsontwikkelaars en coördinatoren, curriculumontwikkelaars, teamleiders, managers….iedereen die wil leren omgaan met complexiteit en onzekerheid.

‘Learning in a living lab’ is verkrijgbaar (online) boekwinkels. (Owl Press, ISBN: 9789464778007).