Bridging the research-practice gap

Author:

Wina Smeenk / Lector Societal Impact Design/ Hogeschool Inholland
Marieke Zielhuis / Senior Onderzoeker Lectoraat Onderzoekend Vermogen / Hogeschool Utrecht
Koen van Turnhout / Lector Human Experience & Media Design / Hogeschool Utrecht

Bridging the research-practice gap: understanding the knowledge exchange between design research and social design practices

Overbruggen
Dit artikel in the Journal of Engineering Design gaat in op de vraag hoe kennisuitwisseling tussen ontwerponderzoek en de praktijk kan worden begrepen en verbeterd. ESC-lector Wina Smeenk, ESC-onderzoeker Marieke Zielhuis en lector Koen van Turnhout introduceren en onderzoeken een ​​sociale co-design casestudy in hun artikel: Bridging the research-practice gap: understanding the knowledge exchange between design research and social design practices. Deze casestudy overbrugt de kloof tussen onderzoek en praktijk en laat zien hoe kennisontwikkeling binnen de academische wereld, de professionele en de niet-professionele ontwerppraktijk met elkaar verweven zijn. Het Co-Design Canvas van Wina Smeenk is onderwerp van de casestudy.

Kloof tussen onderzoek en ontwerp
Ontwerpacademici hebben moeite met het effectief bereiken van de ontwerppraktijk, terwijl ontwerpprofessionals moeite hebben met het zich eigen maken van academische output.

Op hun beurt creëren ontwerpprofessionals nieuwe lokale kennis die mogelijk niet (als zodanig) wordt herkend door ontwerpacademici. Deze situatie wordt gezien als suboptimaal en geproblematiseerd als de kloof tussen onderzoek en praktijk.

Sociale co-design casestudy
De onderzoekers analyseren de casus via een alternatieve sjabloonanalyse waarin vier perspectieven op ‘de kloof’ zijn opgenomen: abstractie, communicatie, afstemming van kennisbehoeften, ondersteuning van lokale kennisproductie.  Deze vier perspectieven worden vergeleken en met elkaar in verband gebracht. Dit verfijnt het theoretisch begrip van de kloof tussen onderzoek en praktijk en biedt toepassingen en bruikbare inzichten over praktijkgerichte kennisproductie voor ontwerpacademici die willen bijdragen aan de ontwerppraktijk.

Journal of Engineering Design: Vol 5, No 1

Wina Smeenk, Marieke Zielhuis & Koen van Turnhout (11 Mar 2024): Bridging the research-practice gap: understanding the knowledge exchange between design research and social design practices, Journal of Engineering Design, DOI: 10.1080/09544828.2024.2322170