Leren en innoveren in netwerken: een ontwerpende werkwijze en de analogie van muziek
16 mei '24

Leren en innoveren in netwerken: een ontwerpende werkwijze en de analogie van muziek

Datum en tijd

16 mei 2024, 14:30 – 16:30

Locatie

Hogeschool Utrecht, Padualaan 99 3584 CH Utrecht

Sessie onder leiding van

Remko van der Lugt (Lector Co-Design, Hogeschool Utrecht), Joep Kuijper (Studio Raakvlak), Marieke Rietbergen (Design Innovation Group) en Christof Zürn (Creative Companion / Music Thinking)

Aanmelden

Deelname aan de sessie is gratis, meld je wel aan bij Majda Buha.

Leren innoveren in netwerken – kan je dat vormgeven, of zelfs sturen? En welke rol heeft muziek daarin?  In deze ESCalator duiken Remko van der Lugt en ontwerper Joep Kuijper in deze uitdaging met de volgende deskundigen: de oprichter van ontwerpend strategiebureau Design Innovation Group Marieke Rietbergen en Christof Zürn, de grondlegger van Music Thinking.

Werken in en aan transities vraagt om verbinden van, het stimuleren en waar mogelijk richten van de verschillende activiteiten. In deze ESCalator verkennen we systemisch co-design als manier om dit vorm te geven: het inzetten van ontwerpactiviteiten om het gezamenlijk lerend innoveren vorm te geven.

We kijken naar de Hogeschool Utrecht als casus. Hier is een beweging gaande waarin netwerken rondom expertisegebieden/ maatschappelijke opgaven steeds belangrijker worden. Het is de bedoeling dat dit het weefsel vormt dat initiatieven door de eigen organisatie heen en daarbuiten verbindt.

Op basis van Systemisch Co-Design is een concept werkwijze ontwikkeld die nu wordt geïmplementeerd. We willen jullie graag meenemen in de werkwijze, onze eerste ervaringen ermee delen, maar vooral ook kijken wat voor uitdagingen erbij komen kijken. Eén daarvan is het balanceren van de behoefte aan stabiliteit aan de ene kant, om langdurige beslissingen te kunnen nemen, en flexibiliteit aan de andere kant, om te kunnen acteren in de dynamiek van de snel veranderende context.

Hierbij krijgen we hulp vanuit twee aanvullende perspectieven: Marieke Rietbergen, oprichter van de Design Innovation Group, deelt haar ervaringen met het organiseren van leren en innoveren in netwerken. En Christof Zürn, grondlegger van Music Thinking, verkent met ons hoe de analogie van muziek kan helpen om het lerend innoveren in netwerken te begrijpen, dirigeren en orchestreren.