Orchestrating Innovation
12 apr '24

Orchestrating Innovation

Datum

12 april 2024 14.00-17.00

Locatie

Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag

Tijd

graag aanmelden via dit formulier.
deelname aan deze ESCalator is gratis.

In deze ESCalator neemt Frank Berkers (van ESC-netwerkpartner TNO & Hogeschool Rotterdam) ons mee in de Orchestrating Innovation aanpak van TNO en de bijbehorende leergang. Dit draait om het ontwerpen en realiseren – het systemisch co-design – van een innovatienetwerk gericht op maatschappelijke impact. ESC-lectoren Liliya Terzieva (Haagse Hogeschool) en Remko van der Lugt (Hogeschool Utrecht) werken samen met Frank in deze ESCalator.

Frank geeft een masterclass rond de Orchestrating Innovation aanpak. Vervolgens gaan we aan de slag met het ontwerpen/mappen van ons eigen innovatienetwerk aan de hand van één van de tools uit de leergang. Tenslotte wisselen we van gedachten over verschillen, overlap en aanknopingspunten tussen de praktijk van de deelnemers.

Orchestrating Innovation
Het innovatielandschap in Nederland en Europa is enorm versnipperd, terwijl de maatschappelijke uitdagingen vragen om grootschalige verandering. Het pad van idee tot opgeschaalde en effectieve innovatie kent vele barrières. Hiervoor is naadloze afstemming tussen publieke en private actoren nodig. Zulke samenwerkingen komen al tot stand in fieldlabs, living labs, centers of expertise, expertisenetwerken, shared research, innovatiehubs, clusters etc.
Maar hoe werken deze? Wat is het businessmodel, en hoe kunnen we de effectiviteit daarvan vergroten?  

De aanpak
Dergelijke vragen staan centraal in de aanpak die TNO ontwikkelde en aanbiedt als leergang samen met het Erasmus Centre for Entrepreneurship en Rotterdam School of Management. Inmiddels zijn zo’n 150 orchestrators opgeleid met deze aanpak die draait om het ontwerpen en realiseren van een innovatiehub of -netwerk gericht op maatschappelijke impact. Dat klinkt als systemisch co-design, van samenwerking rond innovatie en maatschappelijke impact. Deze aanpak is geworteld in het analyseren van het ecosysteem en het betrekken van verschillende actoren langs het pad van idee tot realisatie tot opschaling en impact. Het benadert een innovatiehub als een bedrijfs-achtige samenwerkingsorganisatie. Daarbij is het nuttig voor iedereen die vorm geeft aan of nauw betrokken is bij een living lab, fieldlab, innovatiehub, of -netwerk etc. 

Agenda
– inloop
– introductie Orchestrating Innovation
– aan de slag
– verkenning verschillen, overlap en aanknopingspunten met praktijk
– afsluiting

Frank Berkers is lector Business for Societal Transition bij Hogeschool Rotterdam en lead scientist networked business models bij TNO Vector en ontwikkelaar van de Orchestrating Innovation aanpak.