ESC werkt mee aan onderzoek met de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen

ESC werkt mee aan onderzoek met de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen

ESC werkt mee aan het NWO ESMEE-onderzoek in samenwerking met haar praktijkpartners van de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROMs) dankzij ClickNL gelden.

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Inholland gaan samen met alle Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROMs) in Nederland aan de slag om transdisciplinair onderzoek te doen naar samenwerking tussen de ROMs en andere partijen (MKB, beleidsmakers etc.) buiten hun regio’s, in samenwerking met het Expertisenetwerk Systemisch Co-Design. Het onderzoek richt zich op het identificeren, ontwikkelen en deelbaar maken van bovenregionale best practices voor en in zogenoemde experimenteeromgevingen. Het doel is om hiermee ecosystemen voor duurzaam ondernemerschap van start-ups en scale-ups te verbeteren.

Voor dit ESMEE-onderzoek werkt de Universiteit Utrecht nauw samen met ESC-lectoren en onderzoekers van de lectoraten Societal Impact Design (Inholland) en Designing Value Networks (Haagse Hogeschool). Binnen het Expertisenetwerk Systemisch Co-design is er ervaring met het werken in experimenteeromgevingen

Lector Wina Smeenk: “Dit onderzoek leert ons inhoudelijk meer over de aanpak van Systemisch Co-Design in de praktijkcontext: we onderzoeken hoe bovenregionaal samenwerken de ecosystemen voor duurzaam ondernemerschap versterkt met onze ESC-partner, de ROMs.”

Het onderzoek hoopt nieuwe inzichten te verkrijgen over hoe regio’s elkaar kunnen helpen bij het bevorderen van ondernemerschap om maatschappelijke missies en impact te bereiken (maatschappelijk verdienvermogen). De uitkomsten geven de regio’s en ROMs inzicht in hoe efficiënter om te gaan met schaarse middelen en mensen om ondernemerschap te bevorderen en meervoudige waarde creatie mogelijk te maken.

Ook willen we  tools ontwikkelen die bijdragen aan hoe regio’s beter met elkaar kunnen samenwerken over de grenzen van het eigen grondgebied. Zo kunnen stakeholders en ROMs bewuster in het ecosysteem van elkaar leren – Systemisch Co-Design. Inzicht in de samenhang en relaties tussen stakeholders in hun ecosystemen laat zien waar kansen zitten om innovaties van ondernemers te vergroten. Dit leidt uiteindelijk tot een gemeenschap van ROMs die het Nederlandse ecosysteem voor ondernemerschap kunnen versterken.

Het onderzoek staat onder leiding van Wina Smeenk (Hogeschool Inholland, Expertisenetwerk Systemisch Co-design), Frank van Rijnsoever (Universiteit Utrecht) en Erik Stam (Universiteit Utrecht), en wordt uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Inholland.  Dit ESMEE-plus onderzoek wordt gefinancierd door de CLICKNL Publiek Private Samenwerking (PPS)-toeslag.

17 april 2024