Terugkijken op 22 mei

Terugkijken op 22 mei

Leren doen we samen en ons netwerk komt ieder halfjaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Er viel veel te leren vorige maand in Pakhuis de Zwijger tijdens ons derde leernetwerkevent. Een goede groep van 65 personen, waaronder onze lectoren, partners maar ook aangehaakte onderzoekers van andere hogescholen en (wie weet) toekomstige partners. Tijdens deze zonnige middag praatte programma manager Frank Evers ons eerst bij over het Expertisenetwerk. Waar staan we nu na anderhalf jaar en wat mag je de komende tijd van ons verwachten? En belangrijker wat gaan we deze middag doen?

  • Frank wijst de weg naar de workshops
  • Veel partners en geinteresseerden van het netwerk waren aanwezig tijdens het leernetwerkevent op 22 mei 2023

Dynamische Leeragenda
Remko van der Lugt (Lector co-design, Hogeschool Utrecht) legde deze middag ook de link naar onze dynamische leeragenda. Als netwerk stellen we iedere bijeenkomst nieuwe leervragen vast waar we op doorwerken tijdens volgende bijeenkomsten. Met deze dynamische leeragenda blijven we onszelf ontwikkelen en vragen beantwoorden die juist relevant zijn voor het netwerk. Uit de eerdere twee Leernetwerkevents (onze launch op 26 mei 22 en de bijeenkomst op de Dutch Design Week) kwamen vragen naar voren over eigenaarschap, het constant veranderende systeem en inclusiviteit. Deze thema’s vormden ook het begin van de drie workshops die de rest van de middag werden gegeven.
De dynamische leeragenda is een onderdeel van reflexieve monitoring, meer daarover kun je hier lezen.

 

Panta Rhei
In een bevlogen sessie begeleid door Guido Stompff (Lector Design thinking, Hogeschool Inholland) werd gewerkt met een omgekeerde vissenkom aanpak. Hierbij begon het gesprek in een binnen kring met luisteraars in een buitenring. Deze luisteraars mochten wanneer ze zich geroepen voelde naar de binnenste kring stappen om het gesprek in of uit te gaan. Hierdoor ontstond er een andere dynamiek dan in een normaal gesprek. Zo moest je bijvoorbeeld niet alleen luisteren maar ook opletten of andere in- of uit wilden stappen. En als iemand dat deed was er de kans dat het gesprek een andere richting op ging dan je misschien hoopte of verwacht had. Het gesprek ging over het aanpakken van complexe opgaven in Amsterdam. Amsterdam & Partners vertelden meer over hoe zij omgaan met verandering in co-design trajecten. Vragen die werden besproken gingen onder anderen het aanpakken van complexe vraagstukken? Met wie je dat doet? Waar je dan tegenaan loopt en wat zijn succesfactoren?  

  • deelnemers zitten om een 'kampvuur' om te bespreken wat ze hebben geleerd tijdens deze middag.
  • Maya Janssen vertelt over het project waar ze zich mee bezig houdt.

Inclusief, tja, we doen ons best
In deze workshop werd, onder leiding van Anja Overdiek (lector Cybersocial design, hogeschool Rotterdam) en Tomasz Jaskiewicz (lector Civic prototyping, hogeschool Rotterdam) verkend wat participatie in het systemisch co-designproces eigenlijk betekent. Kun je wel inclusief zijn, dus alle mogelijke betrokkenen bij het proces betrekken, ook de “non-human” elementen zoals de natuur? We verkenden het thema aan de hand van een casus over het vergroten van biodiversiteit in de stad. In drie rondes werd gezocht naar alle mogelijke actoren aan de hand van vragen als: “denk eens aan een actor die het tegenovergestelde vertegenwoordigt van een actor die je al hebt benoemd”. Een paar inzichten uit de nabespreking: maak ruimte voor inclusieve toekomstperspectieven en ben op elk moment transparant over wie waarom betrokken is in het co-design proces. 

 Is het van ons, of is het van jou?
Jürg Thölke (Lector authentiek leiderschap, Hogeschool Inholland) verzorgde een organisatieopstelling met Butterfly Works / Design Innovation Group. De casus die voorlag betrof jongeren in Somaliland. Met behulp van de aanwezige deelnemers werden de dynamieken tussen jongeren, onderwijzers en bestuurders in beeld gebracht. Door samen te reflecteren op de opstelling ontstonden nieuwe inzichten over eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Waar plaatst Butterfly Works zichzelf? En wat zijn daar de consequenties van? En hoe neem je jezelf daarin eigenlijk steeds mee? Vraagstellingen die de casuseigenaren zichtbaar aan het denken zette. 

Kampvuren
Om de ervaringen van de verschillende workshops uit te wisselen verzamelden we ons na afloop rondom kampvuren in kleine groepen waar we inzichten en nieuwe vragen met elkaar deelden. Tijdens de borrel werden deze bij elkaar geplaatst en aan elkaar gelinkt voor een eerste uitwerking van de dag. Wij gaan verder met de opgedane inzichten en zien jullie graag op de RSD conferentie op 10, 11 en 12 oktober. 

29 juni 2023