Reflexief monitoren

Reflexief monitoren

Binnen het netwerk wordt volop geleerd over systemisch co-design. Maar hoe delen we de opgedane inzichten met elkaar binnen dit grote en vertakte netwerk en hoe gebruiken we die inzichten om de verdere activiteiten hier mee bij te sturen? Binnen projecten die zich richten op systeeminnovatie is dit niet eenvoudig. Speciaal voor dit type projecten hebben onderzoekers van Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit een aanpak ontwikkeld die ze reflexieve monitoring in actie noemen. Dit is een vorm van monitoring die de betrokkenen aanzet tot reflectie en tegelijkertijd zorgt dat het systeem al mee verandert. Binnen ESC ontwikkelen we een variant hierop waarin we de reflexieve monitoring verrijken vanuit systemisch co-design. Op de ochtend van 22 mei heeft de kerngroep van lectoren binnen ESC, ervaring opgedaan met de inbreng van systemische werkvormen die een andere en meer intuïtieve laag van kennis aanboren. Zo reflecteerden we in een opstelling op de manier waarop ‘systemisch’, ‘co-‘, en ‘design’ zich in ons netwerk tot elkaar verhouden en in relatie tot de maatschappelijker vraagstukken waar we ons op richten.  

Wil je meer weten over reflexieve monitoring? Voel je dan vrij om contact op te nemen met Marieke Zielhuis via marieke.zielhuis@hu.nl. 

28 juni 2023