Als ik me ergens aan verbind, wil ik ook wat doen

Als ik me ergens aan verbind, wil ik ook wat doen

Interview

Boudewijn Bugter
theRevolution
Partner van ESC

Boudewijn Bugter, oprichter van advies- en ontwerpbureau theRevolution, is een van de beoogde externe partners waarmee ESC wil samenwerken, bijvoorbeeld in een ‘partnerraad’. Hij was ook een van de mensen die in de zomer van 2022 meedacht over de aanvraag voor het ESC-programma. In de stoere Caballerofabriek op de Binckhorst in Den Haag vertelt Bugter: “Als ik me ergens aan verbind wil ik ook wat doen. Daarom wilde ik na die energieke ESC-bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in de zomer van 2022 wel wat actiever meedenken over de partnerraad. Vreselijk woord trouwens.” Waar andere delen van het ESC programma voortvarend gaan, is deze partnerraad nog in oprichting.

Bugter’s advies- en ontwerpbureau doet veel projecten in het sociale domein voor overheden. Van ‘Meer kansen voor 55+ op de arbeidsmarkt’ (Start Foundation) tot ‘Betere hulpverlening aan gezinnen met multiproblematiek’ (ministerie van J&V).  theRevolution was eerst vooral advies- en onderzoeksbureau, maar wil verder groeien in ontwerp. “Ik werk graag samen met ESC, vooral om meer te leren over het designvak. Ik ben met name geïnteresseerd in de systemische kant, tot nu toe doen onze vakmensen dat eigenlijk vaak vrij intuïtief. Verder wil ik ook ónze kennis en ervaring uitwisselen met vakgenoten en met lectoren sparren.”

Rol design
In deze tijd is de inzet van designers bij maatschappelijke opgaven steeds vanzelfsprekender.  “Ik zie heel duidelijk de meerwaarde van ontwerp, zeker in combinatie met strategisch adviseurs en onderzoekers. De laatste jaren heb ik extra designers aangenomen. Zij kijken anders, kunnen visualiseren, hebben creatieve werkvormen en kennen het maakproces. Zo hebben we pas bij een net gefuseerde gemeente via een co-creatie proces met alle medewerkers de nieuwe werkwijzen ontworpen. Dat is typisch een klus voor een designer. Zo kan de designer interne tegenstellingen visualiseren, verhelderen en daarmee op scherp stellen, zodat die niet blijven sluimeren onder de oppervlakte.”

Als ondernemer is Bugter gewend door te pakken. Hij wil ook graag echt samenwerken, zich committeren. “Het risico is dat zo’n raad achterover zit en alleen af en toe om advies gevraagd wordt. Als je een meer actieve en inhoudelijke rol voor je ziet, dan kan ik me voorstellen dat de raad bestaat uit een aantal innovatie- en designprofessionals uit verschillende hoeken. Ik denk dat je dan moet zoeken naar een afspiegeling van partijen die werken aan systemic design in maatschappelijke transities. Partijen die in staat zijn om complexiteit te doorgronden én het hoofd te bieden, wat blijkt uit het type projecten die ze doen. Die via goed voorbereide discussie invloed willen hebben op het ESC-programma, of op de uitkomsten” Hij wacht op een volgende stap van ESC. “Ik snap dat de start van het ESC-programma tijd kost en iedereen daarmee druk in de weer is. Maar het zou goed zijn om komende maanden dit weer op te pakken. ”

Samenwerken aan projecten

Als partnerorganisatie van ESC zou theRevolution ook graag samen het initiatief tot projecten willen nemen: “De eerste intentie om bij zo’n expertisenetwerk aan te haken is niet om er geld aan te verdienen. Maar soms hebben we een goed plan en als we daarmee bij overheden aankloppen, zien die vooral een bedrijf dat facturen wil schrijven. Een bredere inbedding helpt om hen van de sociale relevantie van de plannen te overtuigen.” Hij ziet een voortrekkersrol voor het expertisenetwerk om partners bij elkaar te zetten rond bepaalde thema’s en om daar plannen te ontvouwen. “Het zou mooi zijn als ze zeggen: We hebben verschillende plannen. Is dit iets voor jou, is dit iets voor een andere partner? Voor ons is vooral samenwerking in de sociale sector relevant en bijvoorbeeld samenwerking rond technische circulaire thema’s weer wat minder.”

Natuurlijk wil theRevolution ook samenwerken met andere ontwerpbureaus. “Het netwerk van ESC is natuurlijk breed, van grote ontwerpbureaus tot ruimtelijk ontwerp en zelfs een zakelijk tekenaar, zag ik. Tot nu toe weet ik nog niet goed wie de relevante partners voor ons binnen het ESC-netwerk zijn, maar ik maak graag nader kennis met ze. Soms vullen ontwerpbureaus elkaar nu al aan bij opdrachten voor dezelfde klant. In de loop van de jaren hebben we geleerd dat samenwerking veel kan opleveren.”

Het programmateam en de lectoren willen dit jaar partners actiever betrekken bij het programmeren en sessies organiseren waarbij partners input kunnen leveren. Wil je hier bij zijn of heb je hier ideëen over? Neem contact op met community manager Emma van Dam.

Neem contact op!

1 maart 2023