Framework Systemisch Co-Design

Framework Systemisch Co-Design

Bij het ESC zijn we 2023 goed begonnen! De lectoren van de vier hogescholen van het Expertisenetwerk Systemisch Co-design (ESC) hebben op 12 en 13 januari hard gewerkt aan het framework voor systemisch co-design (SCD). Onder leiding van onderzoekers Bas van der Berg (Haagse Hogeschool) en Petra Cremers (Inholland) werkten ze op verschillende creatieve manieren aan een eerste opzet. Samen zochten ze uit waar de overeenkomsten en verschillen zitten wanneer we het hebben over SCD. Systemisch Co-design is namelijk meer dan een systemische kijk op co-design. Het is een andere manier van zijn en bewegen in co-design processen. Tegen de middag van de tweede dag was het eerste prototype van het Systemisch Co-design framework compleet. Dit concept framework bestaat uit vijf principes, deze principes verwachten we de komende tijd verder uit te werken en te testen in interventies.   

Vrijdag de 13e ontvingen we lectoren van Hogeschool Inholland, Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht. Samen bekeken we de mogelijkheden om samen te werken. De ESC-lectoren vertelden meer over Systemisch Co-design als methode en waar we binnen deze SPRONG op willen focussen. Twee voorbeeldprojecten gaven verdieping op waar het over gaat binnen de SPRONG. De uitgenodigde lectoren zien samenwerkingsmogelijkheden binnen hun lectoraten en projecten. We kijken uit naar interessante subsidie- en projectmogelijkheden met deze collegae.  

  • Prototypes van systemisch co-design worden aan elkaar gepresenteerd tijdens de tweedaagse in Oegstgeest
  • Een deel van de lectoren en het programmateam tijdens de tweedaagse in Oegstgeest

7 februari 2023