Tweede leernetwerkevent tijdens Dutch Design Week

Tweede leernetwerkevent tijdens Dutch Design Week

Fantastisch om zoveel van jullie weer te zien tijdens het leernetwerkevent drie weken geleden in Microlab. Waar we samen werkten aan een eerste landschap van ons netwerk. Voor de sessie brachten deelnemers hun eigen bouwstenen in: interessante initiatieven, tools, theorieën en uitdagingen. Deze plaatsten we samen op een landschapskaart, waardoor verbindende overeenkomsten en versterkende verschillen snel zichtbaar werden. Thema’s als hoe werken we aan een gezamenlijke taal en hoe werken we aan vertrouwen werden breed gedragen binnen de groep. Het overzicht bracht ook verantwoordelijkheid met zich mee. Deelnemers zagen wat hen te doen stond voor de verdere ontwikkeling van ESC.   

Want wat staat ons NU te doen? Die vraag werd meermaals door Jürg Thölke gesteld. Dat we aan de slag moeten, dat is duidelijk wanneer we kijken naar de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Wat kunnen we nu gaan doen om aan de slag te gaan?

Aan het einde van de workshop lag er een eerste landschap van ons netwerk. De sessie en de thema’s die zijn opgehaald worden op dit moment verder uitgewerkt zodat we deze terug kunnen koppelen. De Gigamap is een dynamische weergave van ons netwerk, we verwachten hier in volgende sessies, zoals het leernetwerkevent op 22 mei 2023, verder aan te werken.  

Natuurlijk moeten al onze partners op dit landschap geplaatst worden! Dus heb je het leernetwerk event gemist? Dan ontvangt Emma graag alsnog de bouwstenen om die toe te voegen aan een overzicht van ons netwerk. We maken de kaart compleet en zullen verschillende verbindingen aanbrengen.

  • Een deelnemer loopt op een canvas bedoeld om het systeem in kaart te brengen.

Wat is een Gigamap?

Visuele taal en middelen kunnen worden ingezet om gezamenlijk met mensen grip te krijgen op complexiteit in een systeem. Deze aanpak betreft het gezamenlijk bouwen, ordenen en aanvullen van een landschap van systeemelementen en hun verbindingen, welke vervolgens door ontwerpers worden vertaald tot grootschalige rijke visualisaties, infographics met een ordening en gelaagdheid waardoor de veelheid aan elementen, verbindingen en inzichten toegankelijk blijven voor de deelnemers. Deze worden weer ingebracht in de groep om op voort te bouwen, wat leidt tot nieuwe ordening en verbindingen in het landschap, wat vervolgens opnieuw door de ontwerpers wordt geïnterpreteerd en vertaald naar een nieuwe visualisatie. 

Deze vorm is geïnspireerd op giga-mapping, een werkvorm ontwikkeld door de Noorse hoogleraar Birger Sevaldson. Volgens Sevaldson: “…is het aan de ontwerper, met hun vaardigheden, om grip te krijgen op grote hoeveelheden informatie, door visualisaties te maken met een hoge dichtheid, in een poging het systeem als geheel weer te geven (Sevaldson, 2011, p. 15)”. De uitdaging is om rijkheid van individuele items te balanceren met toegankelijkheid van het geheel. Analogieën, zoals wegenkaarten, metrostelsels, machines, gebouwen, kunnen gebruikt worden om een gevoel van structuur te bieden (e.g. Van der Lugt & Munnecke, 2007). In onze praktijk van co-design integreren we elementen van giga-mapping met het gebruik van ruimte als een extern gezamenlijk visueel geheugen (McKim, 1972). De gedachte is dat de ontwikkelende visualisaties van het systeem op en in de ruimte, helpt om het geheel in zicht te houden gedurende het maken van soms heel lokale ontwerp beslissingen. 

Het lectoraat  Co-Design heeft deze aanpak inmiddels in tal van vormen en projecten toegepast (onder meer bij innovatie op de Spoed Eisende Hulp, innovatiekracht van een ICT organisatie, Inclusieve scholen, ontwikkeling Human Capital Agenda voor Utrecht, en bij de eigen kennisvorming uit projecten. 

Bronnen: 

Sevaldson, B. (2011). GIGA-Mapping: Visualisation for complexity and systems thinking in design. In Nordic Design Research Conferences, Making Design Matter. Helsinki: NORDES.  

Van der Lugt, R. & Munnecke, M. (2007). Futuremapping. Proceedings of the the ECCIX Conference Kopenhagen, Denmark, 

Van der Lugt, R., Van Houten, S. & Van Gessel, C. (2019) Co-creeren van landschappen voor visievorming in complexe situaties. In. Montessori, N.M., Schipper, M., Andriessen, D., & Greven, K. Bewegen in Complexiteit. Hogeschool Utrecht. 

22 november 2022