Toekenning SPRONG

Toekenning SPRONG

Team

Wina Smeenk, penvoerder (Inholland)
Christine de Lille (Haagse Hogeschool)
Remko van der Lugt (Hogeschool Utrecht)

Partners

In dit project doen veel partners mee, zie de netwerkpagina.

Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht gaan samen met hun werkveldpartners een netwerk voor systemisch co-design opzetten. Op 28 oktober 2021 heeft Regieorgaan SIA hiervoor een SPRONG-subsidie toegekend van 1 miljoen euro. Het is een belangrijke steun om zo met systemisch co-design interdisciplinair en cross-sectoraal complexe maatschappelijke vraagstukken in Nederland aan te pakken.

SPRONG is een subsidieprogramma van Regieorgaan SIA. Het ondersteunt hogescholen om samen te werken in praktijkgericht onderzoek. Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht hebben het initiatief genomen om met steun van SPRONG gezamenlijk het Expertise Netwerk Systemisch Co-Design (ENSCD) op te zetten. Het ENSCD wil uitgroeien tot hét (inter)nationaal lerend netwerk voor systemisch co-design. Het netwerk verbindt bestaande living labs en werkveldpartners van de drie hogescholen.

Innovaties voor maatschappelijk verdienvermogen

Het doel van het ENSCD is om bij te dragen aan het ontwikkelen van concrete betekenisvolle, sociale en technologische innovaties, specifiek gericht op de gezonde, sociale en veilige maatschappij, de circulaire maatschappij en de digitale maatschappij: de focusgebieden van de drie hogescholen. Het ENSCD sluit daarmee aan op Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Maatschappelijk Verdienvermogen. Met deze KIA wil de Nederlandse overheid op zo’n manier grote maatschappelijke uitdagingen aanpakken dat het tegelijk bijdraagt aan het economisch verdienvermogen.

Lees verder op de website van Inholland Hogeschool.