De rol van studenten in living labs
23 jan '24 - 23 jan '24

De rol van studenten in living labs

Datum en tijdstip

Dinsdag 23 januari 2024 van 14:00 – 17:00

Locatie

Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag
We raden je aan met het openbaar vervoer te komen.

Aanmelden

Meedoen is gratis, we vragen je wel om te laten weten dat je komt via: https://forms.office.com/e/PH3hNAm5yk

Veel hogescholen in Nederland hebben in hun strategische agenda’s een groeiende bijdrage aan grote maatschappelijke opgaven zoals de transities naar een energie neutrale en circulaire economie of het hervormen van de gezondheidszorg opgenomen. Dit betekent dat studenten in toenemende mate bijdragen aan, en leren in, de maatschappelijke praktijk. Vormen om dit te doen zijn living labs en hybride leeromgevingen. Dat zijn experimenteer omgevingen waarin samenwerking met stakeholders en gebruikers van nieuwe technologieën en manieren van werken in een dagelijkse context (werk, wijk, straat etc.) voorop staat. Alle hogescholen verbonden aan het Expertisenetwerk Systemisch Co-Design (ESC) hebben reeds een eigen praktijk ontwikkeld rondom het werken met studenten in praktijkomgevingen met het doel om bij te dragen aan maatschappelijke transities.

Hoe zien deze praktijken eruit? Wat werkt en wat zijn de uitdagingen? Wat levert het op voor bedrijven en andere betrokken stakeholders? Wat is de impact op de maatschappelijke uitdagingen, en wat op het leerproces van de studenten? En hoe kunnen we samenwerken om deze praktijk verder te ontwikkelen? Een panel van betrokken docenten en onderzoekers van de vier hogescholen zal hierover in gesprek gaan met elkaar en met de deelnemers.

Panelleden zijn:
Lenny van Onselen, Senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Co-Design en co-designer bij ‘Teaching and Learning Network’ aan de Hogeschool Utrecht
Marlies van der Wee-Bedeker, Leraar en onderzoeker in ‘Transformative Learning & Sustainability’ bij Hogeschool Rotterdam
Heleen Geerts, Practor Nieuwe Retail & Coordinator Learning Community Haagse Labs
Guido Stompff, Lector Design Thinking aan Hogeschool Inholland

Naast docenten, bestuurders en onderzoekers nodigen we ook nadrukkelijk mensen van gemeenten, coördinatoren, bedrijven en facilitators uit die betrokken zijn bij deze leeromgevingen.