Co-Design Canvas en ISLE-model

Co-Design Canvas en ISLE-model

Onder leiding van

Wina Smeenk, Lector Societal Impact bij Hogeschool Inholland
Anja Overdiek, Lector Cybersocial Design bij Hogeschool Rotterdam & associate lector Designing Value Networks bij de Haagse Hogeschool

Wanneer

31 maart van 15:00 – 17:00 bij Hogeschool Inholland, Diemen

Aanmelden

Deze workshop is gratis. Aanmelden kan hier.

Leren van elkaars praktijken is een belangrijke pijler van ESC. We zijn daarvoor al bij elkaar geweest tijdens de Leer Netwerk Evenementen in Pakhuis de Zwijger en tijdens de DDW. Een van de vragen die bovenkwam is hoe we nog meer kunnen leren van elkaars ervaringen, praktijken, tools, etc.Daar geven we graag gehoor aan en vanaf nu gaan we elke maand een Leer Netwerk Moment organiseren, waarbij alle ESC-apers zich voor aan kunnen melden. Je bent van harte welkom bij het eerste Leer Netwerk Moment op 31 maart 15:00 – 17:00 bij Hogeschool Inholland, Diemen. Dit eerste moment is een workshop waarbij het Co-Design Canvas en het ISLE-model centraal staan. De begeleiding van deze sessie is in handen van Lector Wina Smeenk van Hogeschool Inholland en Anja Overdiek, Lector Cybersocial Design bij Hogeschool Rotterdam & associate lector Designing Value Networks bij de Haagse Hogeschool.

Doe mee en draag bij

Bij deze workshop is plek voor 30 deelnemers. Aanmelden kan tot 29 maart via deze link. Omdat een co-design canvas en het ISLE-model zonder casus erg abstract zijn gaan we graag aan de slag met een vraagstuk of uitdaging uit jouw praktijk. Heb je een vraag, uitdaging of casus die je graag zou willen verkennen? Neem dan contact op met Emma van Dam. Wie het eerst komt…

Co-Design Canvas

Het Co-Design Canvas is een instrument om samenwerkingen rondom maatschappelijke uitdagingen met verschillende betrokkenen open en transparant te starten, plannen, uitvoeren en evalueren. Het is een hulpmiddel voor overheden, burgers, bedrijven, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en andere belanghebbenden om helder te kunnen communiceren en samenwerken. Het maakt verschillen in belangen, kennis, ervaring en machtsverhoudingen inzichtelijk, staat vanaf het begin stil bij gewenste positieve impact en concrete resultaten en zorgt ervoor dat ieders stem echt gehoord wordt.

Meer info op: https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/het-co-design-canvas/

ISLE-curve

De zogenaamde ISLE-procescurve laat zien hoe een transitieproject vanuit een actie- en ontwerpgericht perspectief aangepakt kan worden. De curve beeldt het leerproces uit dat de ontwerper samen met stakeholders als co-designers doorloopt. Dit leerproces kent drie fases die meteen ook de volwassenheid van een lab of lab proces aanduiden: begrijpen van een bestaand systeem, lokaal experimenteren in labs en impact maken voor een nieuw systeem.

Meer info op: https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/innovation-networks