Promotie Marieke Zielhuis: Considering design practise

Promotie Marieke Zielhuis: Considering design practise

Op 25 september 2023 verdedigt Marieke Zielhuis haar proefschrift “Considering design practice: The underutilized opportunities in collaborative design research projects for learning by design professionals” in Delft. Dit proefschrift gaat in op de aansluiting van ontwerponderzoek bij de ontwerppraktijk. Oftewel: wat hebben ontwerpers in de praktijk aan de ontwerpende onderzoeksprojecten zoals die bij hogescholen en universiteiten plaatsvinden?

Over het onderzoek

Ontwerpprofessionals, zoals bij ontwerpbureaus, consultancybureaus of overheden, moeten hun kennis op peil houden in een gaandeweg veranderende praktijk. Eén van de manieren om nieuwe kennis op te doen is door te leren van de inzichten die in onderzoeksprojecten worden ontwikkeld. Dat kan bijvoorbeeld door het lezen van artikelen, door deel te nemen aan workshops, of door zelf als partner in het project te stappen.

Het probleem dat Marieke in haar onderzoek adresseert is dat bevindingen uit academische ontwerpende onderzoeksprojecten vaak niet bijdragen aan de praktijk van ontwerpprofessionals. Dit probleem wordt vaak aangeduid als een ‘kloof’ tussen de academische wereld en die van de praktijk.

In haar onderzoek bevestigt Marieke dat er belemmeringen zijn. Ze laat bijvoorbeeld zien dat de ontwerppraktijk vaak een ondergeschikte doelgroep in projecten is. En het onderzoek laat ook zien dat er meer tussen onderzoek en praktijk is dan een te overbruggen kloof. Het onderzoek richt zich op projecten waarin onderzoek en praktijk elkaar al ontmoeten en beschrijft op welke manieren en rond welke onderwerpen ontwerpprofessionals leren. Ook laat Marieke zien welke mogelijkheden nog meer kunnen worden benut.

  • Wanneer: 25 september 2023, 17:00 uur lekenpraatje, 17:30 verdediging.
  • Waar: Aula TU Delft, Mekelweg 5, Delft.
  • Dit evenement is in het Engels
  • De promotie kan ook online worden gevolgd
  • Aanmelden: per mail naar karin.ruiter@hu.nl

Wil je meer weten over het onderzoek? Meld je dan aan voor verdediging van het proefschrift of neem contact op met Marieke.

Aanmelden verdediging

5 september 2023