Active Inclusive Design

Active Inclusive Design

Dit najaar start het onderzoeksproject Active Inclusive Design (AID). Het project richt zich op het versterken van het vermogen voor inclusief ontwerpen van ontwerpers.

Door producten en diensten inclusief te ontwerpen kunnen ontwerpers een belangrijke bijdrage leveren aan een inclusievere samenleving waarin iedereen op eigen wijze kan participeren.

Het project AID wil ontwerpers hierbij ondersteunen door het verzamelen en ontwikkelen van tools, processen en handvatten. AID onderzoekt daarbij ook de systemische aspecten van inclusief ontwerpen, zoals hoe inclusiviteit in te brengen in het gesprek met opdrachtgevers. Middels actie-onderzoek in hun eigen beroepspraktijk en door hun ervaringen te delen met onderzoekers, docenten en co-ontwerpers in een ‘learning community’, gaan de ontwerpers binnen AID hiermee aan de slag.

Diverse ESC-partners werken de komende twee jaar samen in AID: lectoraat Co-design van Hogeschool Utrecht als penvoerder, met lectoraat Onderzoekend Vermogen (ook HU), creatief bureau theRevolution en de faculteit Industrial Design van TUDelft. Ook is lectoraat Societal Impact Design van InHolland aangehaakt. Daarnaast is het lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering van Hogeschool Arnhem Nijmegen actief betrokken en maar liefst negen mkb-ontwerpbureaus: Afdeling Buitengewone Zaken (A/BZ), theRevolution, Design Innovation Group, Greenberry, Ideate, Keen Public, Muzus, Netrex Internet Solutions (Leer Zelf Online) en Vrienden van verandering. Het project is mogelijk gemaakt dankzij RAAK-mkb-financiering van regieorgaan SIA.

Wil je meer weten over het project? Meer informatie wordt beschikbaar via de site van het lectoraat Co-Design van de Hogeschool Utrecht. Je kunt ook contact opnemen met Marieke Zielhuis via marieke.zielhuis@hu.nl.

Hogeschool Utrecht

5 september 2023